Proizvodi

Alubond

Omotač

Omotač ALUBOND

Pored estetskog aspekta, postoji i niz funkcionalnih koje lice kuće mora da zadovolji, da kući pruži adekvatan i kvalitetan omotač. Jedan od fasadnih materijala koji se po svojoj širokoj primeni može zapaziti, kako kod nas tako i u svetu, je Alubond. Alubond je dobar termo-izolator što smanuje troškove grejanja zimi i hlađenja leti, i posebno je od značaja što ovim fasadama nije potrebno posebno održavanje jer su izuzetno otporne na atmosferske uticaje.

Estetski doživljaj obogaćen je time što je Alubond fasada dostupna u svim bojama iz RAL karte, mada se najčešće primenjuje u klasičnoj sivoj metalik boji.

SCHÜCO FW 50+

Alubond je veoma lagan materijal, zapravo kompozitni sklop. Proizvodi se od dva aluminijumska lima debljine 0.5 mm koji se specijalnim postupkom određenim polietilenskim masama spajaju u ploče debljine 3, 4, 6 i 8 mm.

Alubond

Alubond fasade spadaju u grupu kasetnih fasada. Osnovnu strukturu čine obostrano postavljeni aluminijumski limovi sa polietilenskim (PE) jezgrom koji su integrisani u sendvič panel procesom kontinuirane koekstruzije. Specifičnost proizvodnje i materijala koji se koristi za izradu alubonda omogućavaju oblaganje ravnih, iskrivljenih, zaobljenih, horizontalnih, vertikalnih i drugih površina, što je jedan od vodećih razloga zašto su ove fasade naišle na tako široku primenu.

Alubond

Svakako, prednost alubond panela je i izuzetno jednostavna i laka obrada. Paneli se oblikuju tako da se preklope bočne strane za 3 cm i time se stvaraju kasete sa vazdušnim prostorom, koje se pričvršćuju ugaonicima na aluminijumske nosače fasade. Nosiva aluminijumska podkonstrukcija se pričvršćuje na postojeći betonski zid i prenosi sva opterećenja sa alubond panela na zid. Paneli mogu biti tanki pošto njihova primarna funkcija nije termoizolacija nego prenošenje spoljnih opterećenja.

Alubond

Fabrički paneli se mogu krojiti, savijati i povezivati u kasete različitih dimenzija i oblika kako bi se prilagodili najrazličitijim zahtevima objekta.U odnosu na pločaste materijale koji su do sada imali dominantnu primenu alubond je 1,6 puta lakši od aluminijuma i čak 3,4 puta lakši od čelika.Alubond paneli se mogu obrađivati sečenjem, usecanjem žlebova, bušenjem, štancovanjem, graviranjem, lučnim savijanjem, zatim savijanjem pod uglovima uz primenu najrazličitijih alata mašinske obrade. Alubond fasada spada u one otporne na požar i zadovoljava protiv požarne uslove klase B2 po DIN-u 4102. Ima termičku dilataciju od 2,70 mm pri temperaturnoj razlici od 100o C a 1mm/m za temperaturnu razliku od 50°C.