Vrednosti

Trajno poboljšanje upravljanja kvalitetom, pri čemu kupac zauzima središte svih poslovnih poteza i odluka.

Testeral d.o.o.

Sistem vrednosti testeral

Strateški cilj firme Testeral je osiguranje ujednačenog - vrhunskog kvaliteta naših proizvoda.

kvalitet

Trajno poboljšanje upravljanja kvalitetom, pri čemu kupac zauzima središte svih poslovnih poteza i odluka.

.

vizija

Vizija firme Testeral je da doprinese razvoju novih sistema aluminijumskih i staklenih fasada, da nametne nove-više standarde kvaliteta, funkcionalnosti i dizajna aluminijumskih i staklenih fasada, uvek korak ispred drugih. Korišćenje novih ekološki prihvatljivih materijala u skladu sa najnovijim evropskim propisima, smernicama i normama, rezultuje znatnom uštedom energije, očuvanjem životne okoline i poboljšavanjem uslova života budućih generacija. Tržište pred nas postavlja visoke zahteve u pogledu cene, kvaliteta i rokova izrade i isporuke proizvoda. Zahvaljujući savremenoj proizvodnoj i montažnoj liniji za proizvodnju aluminijumskih i staklenih fasada, mi smo u stanju da u svakom trenutku ispunimo te visoke standarde, na naše i na zadovoljstvo naših kupaca. Posvećenost održivom razvoju temeljna je odrednica poslovne politike firme Testeral

misija

Naša misija je da uvek zadovoljimo najviša očekivanja
Zadovoljni kupci i vrhunski kvalitet naših proizvoda rezultat su pažljivog odabira najboljih sirovina, vrhunskog dizajna, proizvodnje koja je u skladu sa najvišim propisanim restriktivnim normama kvaliteta. Pomoć kupcu pre i posle prodaje i R&D za izradu proizvoda. Kultura projekta, sposobnost slušanja, inovativni predlozi. To su osobine koje nam omogućavaju da svaki zahtev i želju naših kupaca realizujemo kroz jedinstven prozvod. Osim uobičajenih pogodnosti koje pružamo našim kupcima na raspolaganju su im i naše konsultantske usluge, pomoć naših inženjera i arhitekata.

pouzdan izbor

Svi zaposleni u kompaniji Testeral su upoznati sa politikom kvaliteta kojima stremimo, a rezultati su vidljivi i merljivi njihovim zalaganjem na radu i vrhunskim kvalitetom naših proizvoda. Startegiju i politiku poslovanja podredili smo ostvarenju ovih ciljeva, a sadašne i buduće kupce želimo da uverimo da smo im pouzdan partner.

za ceo svet

Pored domaćeg tržišta, firma Testeral ima predstavništva u Malmeu, Parizu, Luganu i Monaku, a u planu su i otvaranja novih, po glavnim gradovima Italije, Nemačke, Austrije, Španije i Holandije.

stalna poboljšanja

Projektovanje sa ciljem energetske efikasnosti projektovanih građevina, održivog korišćenja prirodnih resursa i upotrebe neštetnih materijala pri gradnji. Stalna komunikacija između investitora, kooperanata, zaposlenih i drugih zainteresovanih strana o važnosti održivog razvoja, koji postižemo korišćenjem najnovije opreme i sistema za zastitu zaposlenih, lokalne zajednice i okoline, kao i doslednom primenom standarda EN ISO 14001:2004 i BS OHSAS 18001:2007

politika kvaliteta

Dugoročni ciljevi politike kvaliteta firme Testeral su :
Potpuno zadovoljstvo kupca našom uslugom,
Razvijanje saradnje, uspostavljanje partnerstva sa dobavljačima u cilju ostvarenju zahteva kupca,
Motivisanje zaposlenih i stalna briga o njihovom daljem stučnom usavršavanju u cilju poboljšanja kvaliteta proizvodnog procesa,
Stalno poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom,
Doprinos zastiti čovekove okoline, zdravlja i sigurnosti na radu.